Jakie korzyści daje pacjentowi gorset SpineCor oraz jakie są koszty leczenia?

 

Korzyści dla pacjenta:

  • Ruchomość - gorset SpineCor pozwala na zachowanie pełnej ruchomości tułowia (w żaden sposób nie usztywnia), przez co umożliwia utrzymanie normalnej codziennej aktywności fizycznej, uprawianie różnych dyscyplin sportu (również na lekcjach WF w szkole), tańca, etc.
  • Kosmetyka - gorset jest niewidoczny podczas noszenia pod zwykłym ubraniem, nawet latem. Nikt, kto nie wie o gorsecie, nie dostrzeże, że jest on noszony, ponieważ nie ogranicza ruchów.
  • Komfort - łatwy w zakładaniu i noszeniu, nie przegrzewa ciała, nie podrażnia skóry (o ile jest noszony na bieliźnie). Czterogodzinna przerwa w stosowaniu w ciągu dnia (dzielona według potrzeb) pozwala na swobodne mycie się, pływanie czy odpoczynek.
  • Pozytywne wyniki - bardzo wysoka skuteczność leczenia, udowodniona w wielu niezależnych badaniach prowadzonych w ośrodkach klinicznych w Polsce (od około 8 lat) i za granicą (od prawie 20 lat).
  • Koszty - możliwość częściowej refundacji kosztów gorsetu przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w kwocie 1600 zł na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wystawianego przez lekarza specjalistę) oraz z funduszy PFRON, pozostających w dyspozycji PCPR lub MOPS (dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności).

 

                                                               

 

Koszty:

 

 

Nazwa handlowa produktu:

Producent:

Nazwa wg NFZ :

Kod środka wg NFZ:

 

Cena gorsetu:

Refundacja NFZ:

Dopłata pacjenta:

Gorset SpineCor

The SpineCorporation Ltd, Wielka Brytania

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz - dla dzieci

Ł.055.01

 

2900 zł (brutto)

1600 zł (100% limitu)

1300 zł

 

 

Dopłata pacjenta powyżej limitu NFZ może być pokryta przez klienta gotówką w chwili odbioru gorsetu bądź też przez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), będących w dyspozycji: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS) Dotyczy to dzieci posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.