Jakie korzyści daje pacjentowi gorset korekcyjny SpineCor oraz jakie są koszty leczenia?

 

Korzyści dla pacjenta:

  • Ruchomość - dynamiczny gorset korekcyjny SpineCor pozwala na zachowanie pełnej ruchomości tułowia (w żaden sposób nie usztywnia), przez co umożliwia utrzymanie normalnej codziennej aktywności fizycznej, uprawianie różnych dyscyplin sportu (również na lekcjach WF w szkole), tańca etc, przez cały okres trwania leczenia skoliozy.
  • Kosmetyka - gorset jest niewidoczny podczas noszenia pod zwykłym ubraniem, nawet latem. Nikt, kto nie wie o gorsecie, nie dostrzeże, że jest on noszony, ponieważ nie ogranicza ruchów pacjenta.
  • Komfort - łatwy w zakładaniu i noszeniu, nie przegrzewa ciała, nie podrażnia skóry (o ile jest noszony na bieliźnie). Czterogodzinna przerwa w stosowaniu w ciągu dnia (dzielona według potrzeb) pozwala na swobodne mycie się, pływanie czy odpoczynek pacjenta.
  • Pozytywne wyniki - bardzo wysoka skuteczność leczenia skolioz idiopatycznych, udowodniona w wielu niezależnych badaniach prowadzonych w ośrodkach klinicznych w Polsce (od około 9 lat) i za granicą (od prawie 20 lat).
  • Koszty - możliwość częściowej refundacji kosztów gorsetu korekcyjnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w kwocie 1600 zł na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wystawianego przez lekarza specjalistę) oraz z funduszy PFRON, pozostających w dyspozycji PCPR lub MOPS (dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności).

 

                                                               

 

Koszty:

 

 

Nazwa handlowa produktu:

Producent:

Nazwa wg NFZ :

Kod środka wg NFZ:

 

Cena gorsetu:

Refundacja NFZ:

Dopłata pacjenta:

Gorset SpineCor

The SpineCorporation Ltd, Wielka Brytania

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz - dla dzieci

Ł.055.01

 

3100 zł (brutto)

1600 zł (100% limitu)

1500 zł

 

 

Dopłata pacjenta powyżej limitu NFZ może być pokryta przez klienta gotówką w chwili odbioru gorsetu bądź też przez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), będących w dyspozycji: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS) Dotyczy to dzieci posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.