Jak długo trwa leczenie systemem SpineCor?

 

  • Długość czasu leczenia skoliozy dynamicznym gorsetem korekcyjnym SpineCor może być określona jedynie w przybliżeniu dla konkretnej osoby, a zleży ona m.in. od: wieku dziecka oraz momentu rozpoczęcia leczenia, etapu dojrzewania oraz rodzaju i stopnia nasilenia skoliozy. Czym wcześniejszy początek leczenia skoliozy, tym dłuższy jest czas jego trwania, ale też tym większa jest skuteczność gorsetu korekcyjnego i możliwość uzyskania korekcji.
  • Leczenia skoliozy nie można uznać za zakończone aż do spełnienia następujących kryteriów:

1. Test Risser'a 4 lub większy (wskaźnik stopnia dojrzałości kostnej, oceniany na podstawie RTG);
2. Minimum 24 miesiące od rozpoczęcia miesiączkowania u dziewczynek lub zmiany głosu u chłopców;
3. Minimum 18 miesięcy leczenia gorsetem korekcyjnym, zgodnie z protokołem i zaleceniami lekarskimi;
4. Zdjęcia RTG w gorsecie i bez niego (po odstawieniu gorsetu na 72 godziny) pokazują podobną wartość kąta Cobb'a (różnica w kątach 5° lub mniej).

  • Spełnienie powyższych kryteriów wiąże się z rozwinięciem u pacjenta nerwowo-mięśniowej integracji ruchu korekcyjnego, co pozwala na utrzymanie uzyskanej korekcji / stabilizacji po odstawieniu gorsetu SpineCor. Pięcioletnie badania po zakończeniu leczenia skoliozy tym systemem pokazały, iż w 93% przypadków nie nastąpiło zwiększenie wartości kąta Cobb'a w odniesieniu do wartości w chwili odstawienia gorsetu SpineCor.
  • Należy pamiętać, iż zbyt wczesne odstawienie gorsetu korekcyjnego (przed osiągnięciem dojrzałości układu kostnego) spowoduje utratę uzyskanych wcześniej efektów leczenia (stabilizacji / korekcji) i narazi dziecko na dalszą progresję skoliozy! Dlatego też nigdy nie należy podejmować samodzielnie takiej decyzji, nawet widząc bardzo dobrą korekcję skrzywienia w gorsecie!