Jakie są efekty leczenia gorsetem korekcyjnym SpineCor?

 

  • System SpineCor jest obecnie stosowany w ponad 20 krajach na świecie, w przeszło 100 ośrodkach leczenia, w tym w dużych klinikach uniwersyteckich.
  • Od czasu pierwszego zastosowania klinicznego w 1993 roku (w Kanadzie), uzyskano sukces leczniczy (czyli korekcję lub stabilizację skoliozy) u ponad 85% pacjentów leczonych Systemem SpineCor.
  • Dane zgromadzone z 52 ośrodków leczenia na świecie, w ramach prowadzonego projektu badwczego, pokazują rezultaty zgodne z tymi, jakie opublikowało Centrum Badawczo-Rozwojowe Szpitala Św. Justyny oraz Uniwersytet w Montrealu (Kanada):

 

 

                                         

 

(Pacjenci objęci badaniem: kąt Cobb'a 20°-50° oraz Risser 0-3 lub po pierwszej miesiączce / zmianie głosu.)

 

  • Firma Maxmed Sp. z o.o. również uczestniczy w ogólnoświatowych badaniach nad skutecznością leczenia gorsetem korekcyjnym SpineCor, w które angażują się także lekarze specjaliści z renomowanych polskich szpitali uniwersyteckich. Wyniki uzyskiwane w trakcie niezależnych badań i obserwacji prowadzonych w naszym kraju, pokrywają się z prezentowanymi przez ośrodek w Kanadzie, co potwierdza wysoką skuteczność stosowania gorsetu SpineCor, jak i wiarygodność prezentowanych rezultatów leczenia skolioz.
  • Światowe (w tym i polskie) publikacje naukowe dotyczące leczenia skolioz systemem SpineCor znaleźć można m.in. na stronie producenta: www.spinecor.com w zakładce "For Patients", wybierając "SpineCor Articles & Papers".
  • Należy pamiętać, iż uzyskiwane efekty leczenia zależą od jednoczesnego występowania kilku czynników i spełnienia przez pacjenta określonych warunków, wynikających z protokołu leczenia gorsetem korekcyjnym SpineCor. Do najważniejszych czynników wpływających na efektywność leczenia należą: wiek dziecka (moment rozpoczęcia leczenia), stopień dojrzałości kostnej, rodzaj skoliozy, wielkość skrzywienia i jego przebieg, wielkość rotacji kręgosłupa, schorzenia współwystępujące i inne indywidualne cechy organizmu pacjenta, stopień aktywności fizycznej dziecka i ewentualna nadwaga lub otyłość, oraz - co niezwykle istotne - stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz do wskazówek dotyczących noszenia gorsetu. Nigdy jednak nie można z góry przewidzieć jaki rezultat końcowy zostanie osiągnięty, a jedynie można przyjąć określone cele leczenia skoliozy.