Na czym polega oddziaływanie terapeutyczne systemu SpineCor?

 

                                                                       

 

  • Oddziaływanie terapeutyczne systemu SpineCor jest odmienne od dotychczas stosowanego w gorsetach sztywnych (skorupowych) i opiera się na specyficznych dla danego rodzaju skoliozy idiopatycznej strategiach ruchu korekcyjnego, umożliwiających korekcję lub stabilizację skoliozy. Nie zawiera ono elementów podparcia czy usztywnienia, dzięki czemu nie powoduje osłabienia mięśni i pozwala na zachowanie pełnej ruchomości tułowia w całym procesie leczenia skoliozy.
  • Pacjent noszący gorset korekcyjny SpineCor jest przez cały czas "ustawiany" we właściwym dla jego typu skoliozy ruchu korekcyjnym, działającym zarówno na skrzywienie boczne, jak i na rotację kręgosłupa, oraz na zaburzone krzywizny fizjologiczne (strzałkowe - kifozę i lordozę). Pozwala to na efektywną stabilizację i - w miarę możliwości - korekcję skoliozy we wszystkich płaszczyznach.
  • Działanie lecznicze systemu SpineCor skierowane jest na cztery kluczowe elementy składowe skoliozy idiopatycznej:

- Dysfunkcję nerwowo-mięśniowo-szkieletową.
- Asymetrię wzrostu trzonów kręgów (w obrębie szczytu skrzywienia).
- Dezorganizację postawy pacjenta.
- Wielopłaszczyznową deformację kręgosłupa. 

 

  • Przykład:

 

           

Skolioza: piersiowa prawostronna               Ruch korekcyjny SpineCor                           Redukcja skrzywienia