Jak przebiega klasyfikacja i dobór gorsetu SpineCor?

 

  • Indywidualny dobór gorsetu korekcyjnego SpineCor dla pacjenta poprzedzony jest badaniem lekarskim, przeprowadzanym przez lekarza specjalistę, który dokonuje oceny klinicznej i radiologicznej skoliozy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, stosowany jest program komputerowy  SpineCor Assistant Software (SAS), który pomaga rozwiać wątpliwości dotyczące klasyfikacji skoliozy idiopatycznej, jakie mogą się pojawiać w bardziej skomplikowanych, niejednoznacznych przypadkach.

 

                        

 

  • Dopasowanie gorsetu korekcyjnego SpineCor nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi czy wyposażenia. Nie wykonuje się pomiarów próbnych ani żadnych odlewów gipsowych (jak w gorsetach sztywnych). Klasyfikacja, dobór i budowa gorsetu SpineCor oraz jego regulacja odbywają się podczas jednej wizyty, po której pacjent wychodzi zaopatrzony w gorset. Do przeprowadzenia klasyfikacji i założenia gorsetu niezbędne jest natomiast aktualne zdjęcie RTG kręgosłupa (nie starsze niż 1-2 miesiące, chyba że lekarz zdecyduje inaczej), ukazujące w całości odcinki piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa oraz górną krawędź talerzy biodrowych. Podstawą jest RTG w pozycji A/P (przednio - tylnej), jednakże lekarz może zlecić również RTG w pozycji bocznej, jeśli okaże się ono niezbędne.
  •  Na wizytę dziecko powinno być ubrane w normalną bieliznę lub body (dla dziewcząt). Zaleca się elastyczny i przylegający podkoszulek z rękawkami, a dla chłopców - bokserki z rozporkiem.
  • Założenie i dopasowanie gorsetu korekcyjnego SpineCor przeprowadzane jest przez certyfikowanych specjalistów, ściśle według wskazań lekarza prowadzącego leczenie i według określonej przez niego klasyfikacji skoliozy.
  • Po złożeniu gorsetu, pacjentowi i rodzicom udzielany jest dokładny instruktaż, zwierający prezentację sposobu zakładania i zdejmowania gorsetu SpineCor oraz wskazówki dotyczące zasad noszenia gorsetu i sposobu jego konserwacji. Wszystkie te informacje zawarte są również w dokładnej instrukcji opisowo-obrazkowej oraz podręczniku pacjenta, które przekazywane są podczas wizyty.
  • Czas potrzebny na przyzwyczajenie się pacjenta do gorsetu SpineCor to z reguły kilka dni, po których staje się on wygodniejszy w noszeniu. Jest to czas niezbędny do adaptacji organizmu i "poddania się" ruchowi korekcyjnemu, w jakim pacjent jest ustawiany przez gorset. Nauka sposobu zakładania i zdejmowania gorsetu nie stanowi problemu nawet dla 9-letnich dzieci.
  • Pierwsza kontrola lekarska gorsetu przeprowadzana jest po około 4 - 6 tygodniach leczenia i obejmuje również wykonanie zdjęcia RTG w gorsecie. Kolejne kontrole i regulacje gorsetu odbywają się co 3 - 6 miesiący, przy czym następne zdjęcia RTG wykonuje się nie częściej niż co pół roku. Częstotliwość kontroli może być jednak inna, zależnie od indywidualnych potrzeb, o czym zawsze decyduje lekarz prowadzący leczenie.