SpineCor

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

 

WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH SKUTECZNOŚCI LECZENIA W/W SYSTEMEM, PREZENTOWANE W SPECJALISTYCZNYCH WYDAWNICTWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, NA SYMPOZJACH NAUKOWYCH I KONFERENCJACH, A TAKŻE ZAMIESZCZANE W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH I REKLAMOWYCH, DOTYCZĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE SYSTEMU SPINECOR.

 

POWOŁYWANIE SIĘ PRZEZ INNE PODMIOTY PRODUKUJĄCE SPRZĘT ORTOPEDYCZNY NA PODOBIEŃSTWO ICH WYROBÓW DO GORSETU SPINECOR, KONCEPCJĘ LECZENIA BĄDŹ WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH
JEST CAŁKOWICIE NIEUPRAWNIONE!

 

(c) 2006 The SpineCorporation Limited Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego materiału ani żadne zdjęcia w nim zawarte nie mogą być reprodukowane, kopiowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób bez pisemnej zgody The SpineCorporation Limited.