Na jakiej koncepcji opiera się SpineCor System?

 

 

System SpineCor oparty jest na etiopatogenetycznej koncepcji skoliozy autorstwa Dr Christine Coillard i Prof. Charlesa H. Rivarda ze Szpitala Św. Justyny w Montrealu ( Kanada), kierujących parcą zespołu ponad 65 badaczy wielu specjalności medycyny. Dzięki ich wieloletniej pracy i doświadczeniu jako chirurgów ortopedów, powstała koncepcja, która określa genezę skoliozy idiopatycznej oraz kierunki jej progresji.

Za przyczynę powstawania skoliozy idiopatycznej uznano czasowy błąd genetyczny, prowadzący do asymetrycznego rozwoju (wzrostu) kręgu bądź kręgów (trzech sąsiadujących) w danym odcinku kręgosłupa, skutkującego powstaniem skrzywienia i deformacją kręgosłupa, zaburzeniem krzywizn fizjologicznych (spłyceniem lub pogłębieniem kifozy / lordozy) i ogólną dezorganizacją postawy.

Dzieje się tak, ponieważ skolioza nie jest "tylko" bocznym skrzywieniem kręgosłupa (jak często bywa określana), ale stanowi DYSFUNKCJĘ NERWOWO-MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWĄ. Stąd też jednym z najistotniejszych elementów Systemu SpineCor jest wielokierunkowość leczenia. W skład systemu wchodzi zarówno gorset korekcyjny (jako urządzenie, sprzęt), jaki i specyficzne ruchy korekcyjne, różne dla różnych typów skrzywień. Kierunki działania Systemu SpineCor prezentuje poniższy schemat:

 

 

                    

  

Pomimo, iż bardzo rzadko możliwe jest całkowite skorygowanie skoliozy u dziecka (nawet bardzo młodego), to stosując całościowe podejście Systemu SpineCor do procesu leczenia, skierowane na cztery kluczowe czynniki progresji skoliozy, możliwe jest ich zminimalizowanie, a w efekcie redukcja lub stabilizacja skoliozy w około 85% przypadków. Potwierdzone to zostało w wielu niezależnych badaniach i obserwacjach, prowadzonych w specjalistycznych ośrodkach uniwersyteckich, zarówno na świecie, jak i w Polsce (więcej informacji na ten temat w zakładce "Publikacje naukowe dot. systemu SpineCor").