Jak zaopatruje się pacjenta i jak długo nosi się gorset?

 

 

W celu indywidualnego dopasowania gorsetu dokonuje się następujących badań i pomiarów pacjenta:

 

  • Ocena kliniczna: dla określenia wszelkich zaburzeń postawy i widocznych "na zewnątrz" symptomów skoliozy. Lekarz ocenia m.in.: rotacje poszczególnych odcinków tułowia, obręczy barkowej i miednicy, asymetrię ustawienia łopatek, asymetrię kątów talii, odchylenie od pionu, stopień rotacji kręgosłupa (pomiar przy użyciu skoliometru), pochylenie miednicy itd.

 

                                                       

  • Ocena radiologiczna:  zdjęcia RTG całego kręgosłupa pozwalają na ocenę typu skrzywienia i możliwości jego progresji. Konieczne może być wykonanie nowych zdjęć, zależnie od aktualności już posiadanych (nie starsze niż 1-2 miesiące, chyba że lekarz zdecyduje inaczej). Na podstawie obrazu RTG ocenia się m.in.: kierunek skrzywienia bocznego kręgosłupa i rotacji kręgów, wielkość kątową skrzywienia (wg Cobb'a), stopień dojrzałości kostnej (test Risser'a), zaburzenia krzywizn strzałkowych - kifozy i lordozy (opcjonalnie, w RTG bocznym), itd.

 

W celu usystematyzowania zebranych informacji oraz potwierdzenia klasyfikacji (w przypadkach niejednoznacznych), dane wprowadza się niekiedy do specjalnego programu SpineCor Assistant Software (SAS), gdzie zapisywane są wyniki wszystkich przeprowadzonych badań. Pomaga to w dokonaniu indywidualnej klasyfikacji skrzywienia, koniecznej dla dobrania gorsetu.

Po dokonaniu klasyfikacji gorset jest montowany bezpośrednio "na pacjencie" przez certyfikowanych specjalistów. Gorset zbudowany jest łącznie z kilkunastu elementów, jednakże w codziennym użytkowaniu zakłada się go i zdejmuje tylko w dwóch częściach, co pozwala na samodzielną obsługę nawet przez 8-letnie dzieci. Pacjent potrafiący już zakładać gorset robi to w czasie około 1 minuty, a zdejmowanie zajmuje kilkanaście sekund. Dokładną budowę gorsetu przedstawiono w zakładce "Jaka jest budowa gorsetu SpineCor?" Każdy z pacjentów - po przeprowadzonym instruktażu - otrzymuje dokładną instrukcję opisowo - obrazkową oraz podręcznik pacjenta, pomocne w nauce samodzielnej obsługi gorsetu (zajumuje to z reguły kilka dni).

 

 

           

 

 

Noszenie gorsetu:

  • Gorset dynamiczny SpineCor musi być noszony codziennie, przez 20 godzin na dobę. 4-godzinna przerwa powinna być podzielona na dwie lub więcej części w najmniej aktywnych porach dnia. Przerwy powinny być wykorzystywane np. na toaletę poranną i wieczorną, basen, odpoczynek po posiłkach (np. można zdjąć gorset przed obiadem i nie zakładać jeszcze pół godziny po). Wszelkie rodzaje aktywności fizycznej - w tym zajęcia WF, sport, taniec, itd - są jak najbardziej wskazane i powinny być wykonywane zawsze W GORSECIE (oczywiście za wyjątkiem pływania).
  • Gorset musi być noszony również podczas snu. Wyjątek stanowi jedna noc w tygodniu, kiedy gorset należy wyprać. Zaleca się pranie wieczorem, tak aby przez noc gorset wysechł i był gotowy na rano. Dokładny sposób prania opisany jest w instrukcji przekazywanej użytkownikowi.
  • Długość czasu leczenia zależy od kilku czynników, m.in. wielkości skrzywienia i tempa jego progresji, dojrzałości kostnej dziecka, wieku rozpoczęcia leczenia, daty pierwszej miesiączki (lub rozpoczęcia mutacji - u chłopców), ale zawsze jest to minimum 18 miesięcy od rozpoczęcia okresu dojrzewania. Zakończenie leczenia nie następuje z dnia na dzień, ale jest procesem półrocznym, a decyzja o tym musi być zawsze podjęta przez lekarza prowadzącego!
  • Adaptacja pacjenta do gorsetu trwa z reguły kilka dni. W tym czasie może być odczuwalny dyskomfort przypominający noszenie bardzo ciasnego ubrania. Po kilku dniach uczucie to mija, gdyż organizm poddaje się działaniu gorsetu i zaczyna się do niego przyzwyczajać. Pacjent odczuwa wtedy ulgę, a gorset wydaje się luźniejszy.
  • Wskazane może być zastosowanie specjalnego programu fizjoterapii w celu uzupełnienia działania gorsetu SpineCor, szczególnie u dzieci mało aktywnych fizycznie, ze słabo rozwiniętym układem mięśniowym lub otyłych, bądź w przypadku skolioz utrwalonych i trudno poddających się korekcji. Decyzję o uzupełnieniu leczenia powinien podjąć lekarz prowadzący.
  • Dla zoptymalizowania efektu  działania gorsetu dynamicznego, zaleca się uprawianie wszelkich rodzajów sportu i tańca W GORSECIE (z wyjątkiem pływania, które uprawiane jest bez gorsetu i w ramach dopuszczalnych 4 godzin przerwy w noszeniu).
  •  Możliwe jest również zalecenie używania wkładki do obuwia na czas leczenia gorsetem (jednostronnie, o określonej wysokości i tylko w niektórych typach skolioz), nawet jeśli nie występuje faktyczny skrót kończyny dolnej. Decyzję taką zawsze podejmuje lekarz prowadzący.