Publikacje naukowe dotyczące systemu SpineCor

 

 

Światowe publikacje naukowe, dotyczące systemu SpineCor, znaleźć można m.in. na stronie brytyjskiego producenta gorsetu korekcyjnego SpineCor: www.spinecor.com w zakładce "For Patients", wybierając "SpineCor Articles & Papers" (artykuły i publikacje) oraz w zakładce "For Professionals"  wybierając "SpineCor Presentations & Meetings" (prezentacje na sympozjach).

 

Niezależne opracowania wyników badań i obserwacji, prowadzonych przez specjalistów z polskich placówek klinicznych, zajmujących się leczeniem skoliozy idiopatycznej, publikowane są również w krajowych periodykach medycznych oraz na sympozjach i konferencjach, jak również są przedmiotem kilku prac doktorskich. Dotychczas ukazały się m.in. nastepujące artykuły:

 

  • Aleksander Szwed, Maciej Kolban, Michal Jaloszewski

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin

"Wyniki leczenia idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa z zastosowaniem dynamicznego gorsetu SpineCor"

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  © MEDSPORTPRESS, 2009; 5(6); Vol. 11,427-432

 

  • Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Lipik Ewa, Łokas Krzysztof, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech.  Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ, Zakopane

"Skuteczność leczenia młodzieńczej skoliozy idiopatycznej za pomocą gorsetu dynamicznego – wczesne

wyniki. " (Effectiveness of adolescent idiopathic scoliosis treatment with a non-rigid brace – early results).

Journal of Children’s Orthopaedics, vol.2, suppl. 1, 3, 2008

 

  • Potaczek Tomasz, Zarzycka Maja, Lipik Ewa, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Michał, Kokot Anna.  Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ, Zakopane

"Wczesne wyniki leczenia skolioz idiopatycznych z zastosowaniem gorsetu dynamicznego SpineCor."

(Early results of treatment of idiopathic scoliosis using the dynamic SpineCor brace.)

Rehabilitacja Medyczna 2008

 

  • T. Potaczek, M. Zarzycka, E. Lipik, J. Gałuszka, M.Sałata i inni:

"Wczesne efekty leczenia idiopatycznej skoliozy z użyciem systemu Spine-Cor"

(Early results of idiopathic scoliosis treatment with Spine-Cor System) - prezentacja

II spotkanie European Spinecor Study Group Consensus Meeting, Kraków, 8-9 września 2007