Wydarzenia

AMERYKA 2014

data wydarzenia: 2014-11-07
Konferencja naukowa w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce k/Olsztynka.

W dniach 7-8 listopada 2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce odbyła się konferencja naukowa w ramach projektu "Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi". Projekt ten był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja EISP na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Partnerami projektu były: FPPB Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne "Pioniersk" Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego Federacji Rosyjskiej oraz Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

Pierwsza część konferencji odbyła się 7 listopada w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J.Rusieckiego i stanowiły ją obrady plenarne z osiemnastoma wystąpieniami specjalistów z kraju i zagranicy. Natomiast drugi dzień - 8 listopada - wypełniły warsztaty w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce. W konferencji, cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem. wzięło udział ponad 120 osób, głownie lekarzy i fizjoterapeutów.

Firma MAXMED również wzięła udział w konferencji. Podczas pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość obejrzenia dynamicznego gorsetu korekcyjnego SpineCor, wystawionego w części ekspozycyjnej oraz otrzymania materiałów informacyjnych. Natomiast w drugim dniu System SpineCor prezentowany był gościom z Polski i Rosji podczas warsztatów p.n. "Dynamiczny gorset korekcyjny SpineCor w leczeniu skoliozy idiopatycznej - klasyfikacja skolioz oraz zastosowanie specyficznych ruchów korekcyjnych w oparciu o system SpineCor." Warsztaty te były prowadzone przez Panią Dr Annę Dembińską - Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego WSR w Ameryce, oraz Panią Mgr Joannę Gałuszkę - Certyfikowanego Trenera SpineCor System w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat działalności Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce znaleźć można pod adresem:  www.ameryka.com.pl

 

Na zdjęciu: od lewej - Dr Anna Dembińska (WSR w Ameryce), Mgr Joanna Gałuszka (MAXMED / SpineCor), Dr Katarzyna Kołodziejczyk-Klimek (Klinika Rehabilitacji CKD w Łodzi); w tle - budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.